Top kategorie

Blog reklamowy - nasze inspiracje

Jak wygrać kampanię wyborczą? Wybory samorządowe krok po kroku

Jak wygrać kampanię wyborczą? Wybory samorządowe krok po kroku

Kandydowanie w wyborach samorządowych wiąże się z przeprowadzeniem kampanii wyborczej. W niniejszym artykule przedstawiamy kilka pomysłów, które mogą być inspirujące dla osób zastanawiających się jakie działania marketingowe można uskutecznić w przypadku kampanii wyborczej.

Wykonaj profesjonalne zdjęcia 

Jak wiadomo, profesjonalne zdjęcia mają niebagatelne znaczenie w kampanii wyborczej, ponieważ od lat są jednym z głównych sposobów, w jaki kandydat przedstawia swój wizerunek wyborcom. Dlatego warto rozważyć współpracę z doświadczonym fotografem, który będzie w stanie wykonać zdjęcia, przedstawiające kandydata w pozytywnym świetle. 

Wymyśl hasło wyborcze 

Hasło, slogan lub zdanie zapadające w pamięć to element, który również pojawia się przy okazji każdych wyborów. Uwaga odbiorców jest ograniczona, dlatego nie zawsze możliwe jest zaprezentowanie szczegółowego planu wyborczego. Natomiast krótkie hasło, można zmieścić na plakacie lub ulotce. Dobrze dobrane hasło może przyciągnąć uwagę wyborców, zapadając im w pamięć i oddziałując na ich emocje oraz przekonania. To właśnie krótkie hasło może sprawić, że potencjalny wyborca zacznie interesować się danym kandydatem i zdecyduje się poświęcić trochę więcej czasu, żeby zapoznać się z jego doświadczeniem, poglądami oraz planem wyborczym. 

Określ budżet

Kampania wyborcza to machina marketingowa, która jest w stanie pochłonąć ogromne środki, dlatego kandydaci muszą umiejętnie dysponować budżetem. Należy ustalić jaki maksymalny budżet może pochłonąć cała kampania Potem można alokować poszczególne środki w wybrane działania marketingowe. 

Nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę angażując wszystkie środki finansowe wyłącznie w jedno działanie (np. tylko reklama w Internecie z pominięciem inwestycji w plakaty i banery). Jednocześnie zbyt duże rozdrobnienie może skutkować tym, że niektóre działania będą niedofinansowane.  To właśnie umiejętność zaangażowania środków w najbardziej skuteczne działania może przełożyć się na efektywność kampanii. 

Dodatkowo, należy przewidzieć pewien margines na nieprzewidziane wydatki. Elastyczność w wydatkowaniu środków powinna objawiać się tym, że możliwe jest zainwestowanie w pojawiające się nowe możliwości promocji.

Wybierz agencje lub drukarnie

Kampania wyborcza od lat nieodzownie wiąże się z produkcją ulotek, plakatów oraz banerów. Aby wykonać takie materiały konieczne jest znalezienie zaufanej agencji reklamowej lub drukarni. Warto poświęcić trochę czasu na ten etap tak aby znaleźć partnera, który oferuje rynkowe ceny i jest w stanie terminowo dostarczyć materiały wysokiej jakości. Z reguły warto zwrócić się o pomoc do tych drukarni, które mają doświadczenie w realizacji projektów związanych z kampanią wyborczą, gdyż w takim przypadku można liczyć na doradztwo. 

Reklama zewnętrzna - znajdź miejsca na banery wyborcze, określ wymiary, zleć wykonanie projektu

Przygotowując się do realizacji kampanii wyborczej przy wykorzystaniu reklamy zewnętrznej trzeba zadbać o organizację takiego działania. Mowa między innymi o znalezieniu miejsca na banery wykonaniu projektu i wydrukowaniu materiałów.

Znalezienie miejsca na umieszczenie banerów wyborczych to wcale nie jest tak banalne zadanie jak mogłoby się wydawać, gdyż umieszczenie plakatów i banerów w niektórych miejscach może być niezgodne z przepisami. Temat umieszczenia materiałów wyborczych reguluje specjalna ustawa, zgodnie z którą na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach oraz innych miejscach można umieszczać materiały wyborcze wyłącznie po uzyskanie zgody od właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Gdy już jest przygotowana lista miejsc w których można umieścić banery to w kolejnym etapie można określić wymiary banerów tak żeby pasowały do miejsc, w których mają zawisnąć. 

Następnym etapem jest przygotowanie projektu. Dobrze zaprojektowana reklama powinna być atrakcyjna wizualnie – nie może zawierać zbyt dużo tekstu, gdyż będzie nieczytelna. Jednocześnie powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące kandydata (z reguły projekt banneru składa się co najmniej z zdjęcia przedstawiającego kandydata, imienia i nazwiska oraz hasła wyborczego). 

Gdy projekt jest już gotowy, można przesłać przygotowany materiał do drukarni w celu wykonania materiałów. Potem zostaje rozwieszenie plakatów i bannerów. Niektórzy w tym celu korzystają z usług firm, specjalizujących się w reklamie zewnętrznej a inni decydują się na rozwieszanie samodzielnie. 

Napisz program, opisz siebie, opisz swoje osiągnięcia i atuty

Treści, które kandydat przekazuje w swoich materiałach wyborcom, odgrywa ważną rolę w budowaniu wizerunku i przekonywaniu niezdecydowanych do swojej kandydatury. Dlatego trzeba podejść rzetelnie do napisania tekstu, który będzie stanowił podstawę działań promocyjnych. Treść przydaje się zarówno do stworzenia materiałów publikowanych w Internecie (np. na stronie internetowej lub w mediach społecznościowy) jak i do tradycyjnych materiałów reklamowych (np. w postaci ulotek). 

Przykładowe elementy, które powinny się znaleźć w materiałach wyborczych to między innymi:

  • Imię i nazwisko kandydata – jest to główna informacja, która zazwyczaj w materiałach jest zapisana największą czcionką. 

  • Zdjęcie kandydata – ważne jest, żeby zdjęcie podkreślało profesjonalny wizerunek kandydata. Trzeba także zadbać o to, żeby zdjęcie było spójne z grafiką i ogólną identyfikacją wizualną materiałów wyborczych. 

  • Hasło lub slogan kampanii – hasło z reguły ma formę krótkiego, treściwego hasła, które łatwo zapada w pamięć i jednocześnie oddaje istotę oraz cel kampanii. 

  • Program wyborczy – program wyborczy może mieć formę nieco dłuższego opisu zawierającego główne założenia i plany, które kandydat chce zrealizować w przypadku sprawowania funkcji, o którą się ubiega. 

  • Biografia – biografia to rodzaj tekstu, który z reguły zawiera informacje o doświadczeniu zawodowym oraz o zdobytych osiągnięciach. Poza kwestiami zawodowym w biografii mogą być ujęte inicjatywy o znaczeniu społecznym oraz drobne informacje o doświadczeniu zdobytym w życiu prywatnym. 

Relacjonuj swoją pracę w mediach społecznościowych 

W dzisiejszych czasach prowadzenie kampanii wyborczej praktycznie nie może się odbyć bez aktywności w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego czy jest to kampania o zasięgu ogólnokrajowym czy wybory samorządowe o zasięgu lokalnym, relacjonowanie swoich działań w mediach społecznościowych to ważny element, który pozwala na bezpośrednią interakcję z wyborcami oraz buduje zaufanie. 

Publikując posty na mediach społecznościowych, należy zachować profesjonalizm, jednocześnie dopuszczalne jest korzystanie z przystępnego języka oraz atrakcyjnej formy graficznej. Na przykład znane są skuteczne działania polityków, którzy w swoich kampaniach wykorzystują memy. 

W postach publikowanych na mediach społecznościowych można pokazywać, jak wyglądają rozmowy z wyborcami, można relacjonować przemowy, wstawiać zdjęcia z eventów, pokazywać w jakich miejscach rozwieszone zostały plakaty oraz jak wyglądało rozdawanie ulotek. Ważne jest to, żeby posty w mediach społecznościowych rzetelnie opisywały autentyczne działania. W ten sposób buduje się wiarygodność oraz interaktywną relację z wyborcami. 

Podsumowanie 

Podsumowując, realizacja kampanii wyborczej to rozbudowane zadanie, które wymaga umiejętnego planowania oraz zaangażowania zasobów (zarówno czasowych jak i finansowych). Kampania wyborcza to nie tylko prezentacja kandydata, ale także budowanie relacji z wyborcami, zrozumienie ich potrzeb oraz przekonanie niezdecydowanych do swojej wizji. Elementy jakie zostały opisane w tym tekście to tylko niewielki fragment złożonego procesu jakim jest kampania wyborcza.